Sistematski pregledi djece za upis u školu
Sistematski pregledi djece za upis u školu

Sistematski pregledi djece za upis u školu


Sistematski pregledi djece za upis u školu su obavezni i usmjereni su na ocjenu fizičkog i psihičkog stanja djeteta, na pravovremeno otkrivanje poremećaja vida, strabizma, oštećenja sluha i razvoja govora, otkrivanje ortopedskih anomalija te ocjenu stanja zuba (karijes i ortodontske anomalije), kao i uočavanje bilo kakvog drugog poremećaja zdravlja djeteta. Dijete sa uočenom anomalijom upućuje se od strane pedijatra na konsultativni pregled odgovarajućem specijalisti (npr. oftalmolog, fizijatar, ortoped, labaratorijska i druga dijagnostika, itd.).

Sistematski pregledi obavljaju se u Savjetovalištu za zdravu djecu u sklopu predškolskog dispanzera.

Za sistematski pregled potrebno je sljedeće:

  • pregled stomatologa
  • pregled fizijatra
  • vakcinacija i pregled ordinirajućeg pedijatra

Puna vakcinacija djeteta nije neophodna, ali je poželjna. Ako je vakcinacija nepotpuna, uz saglasnost roditelja daje se prva vakcina koja je po programu vakcinacije, te se dalja vakcinacija nastavlja u školskom dispanzeru. Ako dijete nije nikako vakcinisano, a roditelji ne žele da ga vakcinišu, potreban je potpis roditelja u zdravstveni karton djeteta.

Prebacivanje kartona djece godišta za upis u školu u Dispanzer za školsku djecu vrši se automatski pred početak školske godine ako je škola u istoj općini, te je poželjno da roditelji tokom sistematskog pregleda navedu naziv škole u koju će dijete ići, a ako se škola nalazi u drugoj općini, onda se prebacivanje kartona vrši službeno putem prethodno popunjenog obrasca.

Izvor: www.judzks.ba