Školske oči
Školske oči

Školske oči

Gledaju prozori škole

kako se ptice vole,

gdje se na listu ljube

dvije šarene bube.

 

Te školske oči modre

pupoljke prve bodre,

da cvjetovima planu

na nekom malom dlanu.

 

ISMET BEKRIĆ