Slijedimo ono najljepše
Slijedimo ono najljepše

Slijedimo ono najljepše

Autor:Nedžad Osmić


(Članak je preuzet iz Glasnika, br. 5-6., Rijaset IZ u BiH, Sarajevo, 2007., str. 385-387.)

Hvala i zahvala pripadaju jedino Allahu Svevišnjem, Gospodaru svih svjetova, Stvoritelju vidljivog i nevidljivog, Vladaru Sudnjeg dana, Silnome i Moćnome, Koji nas je učinio muslimanima i dao nam Kur’an kao uputu i svjetlo do Sudnjeg dana. Salavat i selam donosimo na Allahova miljenika Muhammeda, s.a.v.s., koji je svjetlo islama hrabro nosio i u potpunosti ga nama od Allaha Svemoćnog prenio. Neka je mir i spas na ashabe i tabiine i na sve one koji su islam iskreno u srcu nosili i kao muslimani živjeli i umirali.

Draga braćo, dragi vjernici!

Kur’an je Allahova riječ, Allahova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, puna pouke i mudrosti, i uputa za sve ljude do Sudnjega dana. Uz njega vjernici nalaze smiraj, sreću i radost, jer je u njemu radosna vijest o njima i njihovom uspjehu.

Ushićenje, radost i nada u konačan uspjeh bukne u vjerničkom srcu kada u nekom od mnogobrojnih kur’anskih opisa vjernika prepozna sebe i neka svoja djela. Ali, kao vjernici, draga braćo, dužni smo nastojati da svoja djela što više uskladimo s Kur’anom časnim, da po Kur’anu radimo i da nam to bude životni program koji slijedimo.

Svjedoci smo danas da većina ljudi malo pažnje posvećuje Allahovoj knjizi, da je malo onih koji Allahovu knjigu slušaju, a još je manje onih koji nastoje da u svom svakodnevnom životu praktično slijede Allahov govor. Čak, čini se da ljudi danas sve manje vremena  imaju  za  svoje  roditelje  i za svoje  porodice trčeći za dunjalukom i dunjalučkim dobrima. I u ovom vremenu i  stanju u kojem živimo, draga braćo, posebnu vrijednost  kod Allaha, dž.š., imaju oni koji Kur’an slušaju i slijede ono najljepše u njemu. (Ez-Zumer, 18)  Kako je velika mudrost Allaha  Mudroga, Koji ovim riječima zove i poziva vjernike da tragaju za onim najljepšimu Njegovoj knjizi i da onda upravo to slijede.

A uistinu je Allah, dž.š., u svemu nam ponudio da izabiramo ljepše od ljepšeg.

Propisano nam je pet dnevnih namaza (farzova), koji su obavezni i koji su osnova za vjeru, pa nam je ostavljeno da kao pritvrđene  ili  nepritvrđene klanjamo sunnete  slijedeći tako sunnet  Poslanika, s.a.v.s., a još ljepše je da pored  toga kroz svoj svakodnevni život klanjamo duha-namaz, istihara-namaz, hadž-namaz i druge nafile. A svakako je najljepše da klanjamo noćni namaz, koji je, kako kaže Poslanik, s.a.v.s., “najbolji namaz poslije propisanih namaza”.

I kod posta možemo slijediti ono najljepše. Naređeno nam je da postimo mjesec ramazan, i to je osnova, temelj vjere, a ko hoće veću nagradu neka posti šest dana ševvala, računat će mu se kao da je cijelo vrijeme postio. Veća nagrada je onom ko bude postio na dan Arefata, a više i ljepše od toga jeste post mjeseca muharrema, jer se kaže da je to Allahov mjesec. Iznad toga je post “bijelih dana” u svakom mjesecu, a to su 14., 15. i 16.  dan svakog mjeseca. Još veća  nagrada pripada onima koji poste  ponedjeljkom i četvrtkom svake sedmice, a Allahu najdraži post jeste post Davuda, a.s.

Svoju dušu možemo oplemeniti i kroz dijeljenje svojih materijalnih dobara, a da i tu slijedimo ono što je ljepše u našoj vjeri. Naime, zekat nam je obligatna dužnost i temelj i osnova vjere, a ko drage volje da više bit će višestruko nagrađen. Bolji su oni čija ljevica ne zna koliko je dala desnica, a svakako su najbolji oni koji su dali više nego što im je ostalo.

I u primjeru borbe na Allahovu putu spomenuti su oni koji se bore imecima svojim i životima svojim, a od šehida su odabranici kod Allaha oni koji  krenu u boj i ne okreću se u borbi idući naprijed dok ne poginu.

Još je mnogo primjera koje nismo spomenuli, draga braćo, u kojima se može slijediti ono najbolje i najljepše u našoj vjeri. Svi mi, ili mnogi od nas, slušamo Kur’an, a pitanje je šta iz njega slijedimo. Na kraju, i Džennet je podijeljen na stotinu dijelova, pa do nas je hoćemo li se truditi za njegov najniži ili najviši dio. A Poslanik, a.s., kaže: “Kada molite Allaha, tražite Firdevs (najuzvišeniji dio Dženneta)”.

Molimo Allaha, dž.š., da nam podari mudrost i znanje da prepoznamo ono najbolje i najljepše u našoj vjeri i snagu i odvažnost da to slijedimo u svom životu. Gospodaru naš, učini nas i naše potomke svojim odabranicima koji će svjetlo vjere islama pronositi ovim prostorima do Sudnjeg dana. (Amin)