Slikovnica – knjiga namijenjena djetetu
Slikovnica – knjiga namijenjena djetetu

Slikovnica – knjiga namijenjena djetetu


Slikovnica je najčešće prva knjiga s kojom se dijete susreće. Ona dijete uči o svijetu, odgaja ga i pomaže mu savladati poteškoće s kojima se susreće.

Slikovnica može biti:

  • bez teksta ili sadržavati slike i tekst;
  • načinjena od: kartona, različite vrste plastike, različite vrste tkanine, spužve;
  • različitih pravilnih i nepravilnih oblika: (četvrtasti, ovalni, nepravilni – oblik životinja, trodimenzionalni oblici prikladni za manipulaciju rukama, npr. na razvlačenje – harmonika, ili se dijelovi u slikovnici mogu otvarati, zaklapati, preklapati, izvlačiti, povlačiti, opipavati (prozorčići, vrata, vezice za cipele, njuškice itd.), često su takve slikovnice igračke zbog čega se poistovjećuje i s igračkom.

Kvalitetna slikovnica

Slikovnica je kvalitetna ukoliko ispunjava određene uvjete:

  • odgovara pedagoškim i estetskim kriterijima na koje utječu tekst, ilustracije, oprema i njihova usklađenost;
  • ilustracije trebaju biti skladnih boja i estetski vrijedne, realne kad pojašnjavaju pojmove, a maštovite kad obogaćuju doživljaj;
  • tekst u slikovnici mora biti jasan, smislen, zanimljiv, pisan u duhu maternjeg jezika (ukoliko se radi o prijevodu), gramatički i pravopisno tačan;
  • slova moraju biti dovoljno velika, po mogućnosti velika tiskana u pojmovnim slikovnicama jer će dijete sliku percipirati zajedno s tekstom;
  • ako se za njen nastanak jamči autorskom odgovornošću (istaknuta su imena autora i ilustratora i drugih stručnjaka koji su sudjelovali u njenom nastajanju, ne samo izdavač); ukoliko je anonimna, u njezino je porijeklo i kvalitetu potrebno sumnjati;
  • ako je u skladu s razvojem: sposobnostima, znanjima, interesima i potrebama upravo djeteta kojemu se daje u ruke ili mu je se čita.

Slikovnica je sigurna za dijete ukoliko odgovara sigurnosnim zahtjevima (pri izradi nisu korištene otrovne i nepostojane boje, nema oštre rubove ili uglove).

Značaj slikovnice za razvoj djeteta

Slikovnica pruža djetetu osnovne spoznaje o svijetu koji ga okružuje, omogućuje mu razvijati mišljenje – analizu, sintezu, usporedbu, uopćavanje, pomaže razumjeti uzročno-posljedične veze među stvarima i pojavama i doći do potrebnih informacija, daje djetetu povratnu informaciju o ispravnosti njegovih spoznaja o stvarima, odnosima i pojavama te uveliko podupire razvoj govora (informativna i spoznajna slikovnica).

Nadalje, slikovnica kod djeteta razvija književno-umjetnički ukus, bogati njegov rječnik, djeluje na njegove osjećaje, utječe na njegov stav i zanimanje za knjigu te pomaže razvijanju ljubavi prema čitanju iz užitka (umjetnička slikovnica).

Slikovnica pomaže djetetu i u rješavanju problemskih situacija. Njen sadržaj može se vezivati uz djetetove osjećaje, zdravlje, higijenske navike, osobine njegove ličnosti, ponašanje, odnose u obitelji i društvu (problemska slikovnica).

Kvalitetna slikovnica “raste” s djetetom

Nije svaka slikovnica primjerena bilo kojem djetetu. Djetetovim odrastanjem i sazrijevanjem mijenja se i potreba za slikovnicom koja je u skladu s razvojem djeteta.

Mlađem djetetu trebaju slikovnice bez teksta ili vrlo malo teksta, s više slika jer mu slike omogućuju učenje, uspoređivanje i povezivanje s onime što vidi u svojoj okolini. Mlađoj djeci potrebne su slikovnice koje predmete i pojave prikazuju što realnije jer im je svrha što vjernije prenijeti informaciju iz okoline.

S djetetovim odrastanjem dolazi do promjena u važnosti teksta, što je dijete starije, potrebne su slikovnice s više teksta i manje slika.

 

Izvor: www.citajmi.info