Sluga podučio gospodara
Sluga podučio gospodara

Sluga podučio gospodara

U škrta gospodara imanje se iz godine u godinu širilo. Došlo je čak do toga da više nije mogao sam da obavlja poslove pa je morao da unajmi slugu. Već prvog dana gospodar probudi slugu u sam osvit zore pa reče:

–  Ustaj, momče, vrijeme je da se ide u polje.

Sve do podneva obojica su orala, nijednom nisu stali da bi ispravili leđa. A kad je došlo vrijeme ručka, gospodar reče:

–  Svaka kuća ima svoje običaje. Ja, naprimjer, kada radim, niti jedem niti pijem, nego se samo pretvaram da ručam. Tako sam brže gotov s jelom, a poslije i lakše nastavim posao. Ugledaj se na mene, uči se.

Izvadio gospodar nož pa mahnuo njime kao da reže hljeb. Zatim napravi pokret kao da na hljeb stavlja krišku sira, a onda kao da iz boce naliva piće u čaše. Tako je ‘jeo’, ‘pio’ i sa koljena ‘stresao mrvice’.

Sluga ga gledao pa činio isto.

–  No, jesi li ručao? upita gospodar.

–  Kao da jesam – odgovori sluga.

–  A jesi li sit?

–  Kao da jesam.

–  E, onda na posao.

Prihvatili se obojica plugova, ali gospodar uskoro opazi da sluga stalno ore jednu brazdu.

–  Šta je to, momče? Stalno si na jednom istom mjestu!

–  Radim prema običaju u vašoj kući: najprije sam ‘jeo’, a sad, eto, ‘radim’.

Shvatio gazda da ovako neće moći dalje. Drugog jutra poslao je slugu u vinograd i u torbu mu stavio tvrdu ječmenu pogaču i bocu prokiselog pića.

Kopao sluga sve do podne. A onda je sjeo pod staru osušenu jabuku da ruča. Gotovo da zube polomi o tvrdu ječmenu pogaču, a od kisela pića mu se smučilo. Obrisao on usta, pa reče:

–  Jabuko, jabuko, od čega li si ti usahnula?

I na to sam odgovori:

–  Gospodar te nije dovoljno pojio, nije te hranio i kako da se onda ne osušiš!

Onda sluga legne pod drvo i zaspa. Kada se uveče vratio kući, gospodar ga zapita:

–  Jesi li mnogo uradio, mnogo okopao?

–  Došao sam do stare jabuke.

–  Malo je to. No, sutra ćeš sve nadoknaditi.

Drugog dana došao sluga do stare jabuke pa odmah pogledao u torbu da vidi šta mu je gospodar spremio. Na dnu torbe bila je ista onakva ječmena pogača, ali još crnja, i isto onakvo piće, samo još mutnije. I sluga zapita jabuku:

–  Jabuko, jabuko, zašto na tebi nema cvijeta?

–  Gospodar me nije pojio, nije hranio, zato na meni nema cvijeta.

–  I mene slabo hrani i poji – reče sluga. – Zato i neću za njega da radim. Bolje je da legnem i spavam.

I leže pod drvo pa zaspa.

Gazda je u to vrijeme došao u vinograd da vidi koliko je sluga okopao. Ali se na vrijeme skrio iza ograde tako da je sve čuo šta je sluga rekao jabuci. I sada, kad je ovaj zaspao, privuče se, kradom uze torbu i požuri kući.

–  Hej, ženo! Doviknu on gazdarici. – stavi u torbu svježega hljeba i sira, natoči dobro piće i odnesi slugi u vinograd. I nemoj ga buditi. Kad se probudi, sam će vidjeti.

Odnijela gazdarica torbu u vinograd. Uveče, vratio se sluga kući i reče:

–  Posao je gotov! Cio sam vinograd okopao.

I posao otada krenu kako treba – naučio sluga svoga gospodara da onoga koji radi valja i dobro nahraniti.

 

Izvor: Priče o ljudima i životinjama, izbor za niže razrede osnovne škole, Veselin Masleša, Sarajevo, 1972, str. 114-116.