Slušanje i šutnja
Slušanje i šutnja

Slušanje i šutnja

Uzvišeni Allah naredio je da se prilikom učenja Kur'ana šuti i sluša iz počasti i poštovanja prema Kur'anu, kao što je On, Uzvišeni, rekao: A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.[1] Riječ insat označava šutnju i pažljivo slušanje.

Mnogobošci su namjerno podizali svoj glas prilikom besmislena govora kako bi odvratili od slušanja Kur'ana misleći da će tako spriječiti utjecaj njegovih ajeta i njegova stila na ljude i  njihov odziv u vjeru. Obavještavajući o njima Uzvišeni kaže: Oni koji ne vjeruju govore: „Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali![2] A što se tiče dobrih vjernika, oni su ispunjeni strahopoštovanjem kad slušaju Kur'an sa razmišljanjem i uzvišenim osjećajem. Uzvišeni kaže: Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina.[3] Dakle, kada se sluša samo jedan ajet iz Kur'ana on u duši ostavlja traga i pobuđuje smirenost i ugodu.

Stoga, u  kulturu ponašanja i ophođenja s veličanstvenim Kur'anom spada: njegovo slušanje i šutnja prilikom njegova učenja te ostavljanje svega drugoga što tvoje srce ili organe odvraća od razmišljanja o njegovim ajetima.

Ono na što treba posebno upozoriti u tom smislu jeste izbjegavanje podizanja glasa pri učenju Kur'ana na bučnim mjestima i mjestima gdje su ljudi zabavljeni svojim poslovima ili trgovinom. Isto tako, potrebno je voditi računa o uvjetima u kojima se nalaze slušaoci i odabiru vremena i mjesta pogodnih za učenje kako bi se oni što više odazvali i pripremili za slušanje i šutnju.

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 37-38.[1] El-A'raf, 204.

[2] Fussilet, 26.

[3] El-Ma'ida, 83.