Služenje ljudima
Služenje ljudima

Služenje ljudima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

„Ko bratu muslimanu otkloni jednu brigu od ovosvjetskih briga, Allah će njemu otkloniti jednu brigu od briga Onoga svijeta.“[1]

Imam Husejn, mir s njim, kaže:

„Zaista, potrebe ljudi prema vama su od Božijih blagodati prema vama. Zato nemojte da vam dojade te blagodati.“[2]

Imam Ali, mir s njim, kaže:

„Neka niko od vas ne opterećuje svoga brata time da mora da traži, ako već znate za njegovu potrebu.“[3]

Imam Sadik, mir s njim, prenio je od svojih očeva, a oni od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao:

„Ko nahrani vjernika i zasiti ga – Bog će ga nahraniti voćem iz Dženneta; ko odjene vjernika koji oskudijeva u odjeći – Bog će ga odjenuti brokatom i svilom; ko utoli žeđ vjerniku – Bog će mu dati zapečaćeni nektar; ko pomogne vjerniku ili mu otkoni žalost – Bog će ga smjestiti u sjenu Svoga Prijestolja na Dan kada ne bude drugog hlada, osim Njegovog.“[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

„Ljudi su potčinjeni Bogu za svoju opskrbu, a najdraži Bogu je onaj koji pomaže ljudima u opskrbi i koji obraduje porodicu.“[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

„Ko pomogne vjernika, Uzvišeni i Slavni Allah otklonit će od njega sedamdeset i tri brige: jednu na Ovom svijetu, a sedamdeset dvije na Dan najvećih briga“, i dodao je: „Kada ljudi budu zauzeti sobom.“[6]

 

Izvor: Buket cvijeća, iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a. i Ehli-Bejta, prijevod s engleskog: Amina Čorak, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2009,  str. 135-138.[1] Šehabu-l-ahbar, str. 194.

[2] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 318.

[3] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 166.

[4] Biharu-l-envar, sv. 74, str. 382.

[5] El-Kafi, sv. 2, str. 164.

[6] El-Kafi, sv. 2, str. 199.