So or Such
So or Such

So or Such

So i such pojačavaju značenje riječi uz koju stoje. Međutim, nije svejedno koju od ovih riječi ćete upotrijebiti. Osnovno pravilo je sljedeće:

– so koristimo ispred pridjeva bez imenice,

– such koristimo ispred pridjeva s imenicom.

Primjeri:

The music is so loud.

He's so nice.

Her friend has such a big house.

They are such good friends.

So

Rekli smo da so upotrebljavamo ispred pridjeva (bez imenice). Međutim, so se može naći i ispred priloga, pojačavajući njegovo značenje.

She spoke so quickly!

So se može kombinirati i sa many i few iza kojih slijedi imenica u množini, naglašavajući tako količinu onoga što se imenuje.

You have so many brothers!

He has so few friends! It's really quite sad.

So se u istom svojstvu može naći i ispred riječi much i little, s tim što iza ovih riječi slijedi nebrojiva imenica.

Her father earns so much money!

They have so little food!

Riječ so se može upotrijebiti i u situacijama kada se ne radi o naglašavanju i pojačavanju određenih izraza. Tako, u dijalogu sa sagovornikom, ukoliko želimo izraziti svoje nadanje, odnosno mišljenje u koje nismo potpuno uvjereni, možemo to učiniti služeći se glagolima think i hope iza kojih dolazi so.

A: Did you do your homework?

B: I think so.

A: Will you be able to come to the party?

B: I hope so.

So možemo upotrijebiti i prilikom nabrajanja, ali obavezno uz prijedlog on.

Put things where you will use them: sponges next to the sink, knives next to the cutting board, and so on.

Such

Such upotrebljavamo ispred pridjeva s imenicom. Međutim, ovu riječ možemo koristiti i bez pridjeva uz imenice kojima se iznosi sud o nekome.

He is such an idiot!

She is such a genius!

Such naglašava riječ uz koju stoji. Međutim, ova riječ, stojeći uz imenicu, može imati i značenje „takav/ovakav (tip/vrsta)“.

We usually don't receive such criticism.

Ema has never made such mistakes before.