So u ishrani
So u ishrani

So u ishrani


1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je objavio Musau ibn Imranu, a.s., da otpočinje svoje jelo solju i da ga završava, također, solju, jer, zaista, u soli je lijek za sedamdeset bolesti, od kojih su najblaže: ludilo, guba, lepra, grlobolja i zubobolja te bolovi u stomaku.”[1]

2. Imam Bakir, mir s njim: “Među onim što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., oporučio Aliju, mir s njim, je i ovo: ‘O Ali! Otpočni svoje jelo sa solju, jer se u njoj, zaista, nalazi izlječenje od sedamdeset bolesti, od kojih su: ludilo, lepra, guba, grlobolja i bolovi u kutnjacima te bolovi u stomaku.’”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pojede so prije svega i poslije svega, Allah, dž.š., uzdigne od njega tri stotine i trideset oblika raznih nevolja, od kojih je najblaža lepra.”[3]

4. El-Kafi – Muhammed ibn Muslim prenosi od Imama Bakira, mir s njim: “Ugrizla je škorpija Allahovog Poslanika, s.a.v.a., pa je rekao: ‘Allah te prokleo! Ti ne mariš da li si ugrizao vjernika ili nevjernika.’ Zatim je zatražio so te je namazao mjesto ugriza i ono mu se umirilo.[4]

Zatim je Ebu Džafer, mir s njim, rekao: ‘Kada bi ljudi znali šta se nalazi u soli pored nje ne bi tražili protuotrov.’ˮ[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko otpočne svoje jelo solju od njega se udalji sedamdeset bolesti i one koje niko drugi osim Allaha, dž.š., ne zna.”[6]

6. El-Kafi – Saʻd El-Iskaf prenosi od Imama Bakira, mir s njim: “Zaista se u soli nalazi izlječenje od sedamdeset bolesti”, ili je rekao: “Sedamdeset vrsta od različitih vrsta bolova.”

Zatim je rekao: “Da ljudi znaju šta se nalazi u soli ne bi se liječili ničim osim njom.”[7]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Ko pospe so po prvome zalogaju svoga obroka to mu otkloni pjege sa lica.”[8]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista su Izraelćani otpočinjali svoje obroke sirćetom i završavali ih njim, a mi otpočinjemo svoje obroke solju, a završavamo ih sirćetom.”[9]


[1] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 425, hadis 2490, prenesen od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 66, str. 398, hadis 21.

[2] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 425, hadis 2488, prenesen od Imama Kazima, koji on prenosi od svoga oca, mir s njima; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 307, hadis 975, a ova predaja je bez seneda do Imama Bakira, mir s njim, i u njoj je dodato: “i završi (svoje jelo) njome”iza riječi “solju”; El-Biḥār, sv. 66, str. 398, hadis 20.

[3] Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 412, hadis 1395, prenesen od Aiše; Ṭibbun-Nebijji, ṣ.a.v.a., str. 4; El-Ƒirdews, sv. 3, str. 589, hadis 5845, prenesen od Aiše.

[4] U izvoru stoji “pa je u potpunosti zamirilo”, a ispravka je uzeta iz Mirʼātu-l-ʻuqūl i El-Biḥār.

[5] El-Kāfī, sv. 6, str. 327, hadis 9; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 422, hadis 2477; El-Biḥār, sv. 64, str. 273, hadis 41.

[6] El-H̱iṣāl, str. 623, hadis 10, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima, koji oni prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 424, hadis 2483, prenesen od Muḥammeda ibn Muslima, koji on prenosi od Imama Sadika, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 397, hadis 13.

[7] El-Kāfī, sv. 6, str. 326, hadis 8; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 421, hadis 2474, prenesen od Saʻda El-Iskāfa, koji prenosi od Imama Sadika, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 394, hadis 22.

[8] El-Kāfī, sv. 6, str. 326, hadis 8; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 426, hadis 2491; El-Biḥār, sv. 66, str. 399, hadis 22.

[9] El-Kāfī, sv. 6, str. 330, hadis 12, prenesen od Sulejmāna Ed-Dejlemijja; Kitābu men lā jaḥḍaruhu-l-feqīhu, sv. 3, str. 357, hadis 4258, ova predaja je slična spomenutom hadisu; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 307, hadis 978, a u ovoj predaji se ne nalazi početak kao kod ovoga hadisa; El-Biḥār, sv. 66, str. 399, hadis 24.

Izvorhttps://bastinaobjave.com/so/