Sokotra – dragulj Arapskog mora
Sokotra – dragulj Arapskog mora

Sokotra – dragulj Arapskog mora

Sokotra je arhipelag u Indijskom okeanu sastavljen od četiri ostrva. Administrativno pripada Jemenu, iako je geografski bliži Somaliji udaljenoj svega 350 km.

Sokotra je ujedno i naziv najvećeg ostrva arhipelaga sa površinom od 3625 km2. Sastoji se od uske priobalne pješčane ravnice, vapnenačke visoravani s kraškim pećinama te planinskog pojasa Haghier, sa najvećim vrhom od 1525 metara.

Ostrvo pruža jedinstven prizor najveće raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta u Arabiji. Duga geološka izoliranost ostrva te specifični klimatski uvjeti stvorili su endemsku floru i faunu. Većina životinja i biljaka Sokotre ne mogu se naći nigdje drugo na Zemlji. Čak 825 biljnih vrsti raste samo na Sokotri. Veliki broj endemskih vrsta daje ostrvu osobitu važnost. Za neke biljke i životinje vjeruje se da potiču još iz vremena prije nego što su se sisari pojavili na Zemlji.

Jedan od simbola Sokotre je Zmajevo drvo (Dracaena cinnabari), čiji se sok upotrebljava u tradicionalnoj medicini, te Krastavčevo drvo (Dendrosicyos socotrana), drvo od izuzetne važnosti za ishranu životinja u sušnom periodu.

Fauna  arhipelaga, po svojoj raznolikosti i bogatstvu, ne zaostaje za florom. Prisutno je čak 192 vrste ptica, a 8 vrsta se može naći samo na ovom ostrvu. Najupadljivija ptica za posjetioce je sveprisutni egipatski strvinar – Al Baladiya Socotri. Podvodni svijet Sokotre takođe vrvi brojnim vrstama. Tu živi 253 vrste koralja, 730 vrsta riba i 300 vrsta rakova.

Zbog bogatstva svoje biorazličitosti Sokotra je stavljena pod zaštitu UNESC-a u junu 2008. godine.

Pogledajte sljedeći video prilog i približite sebi ljepotu i jedinstvenost ovog ostrva.