Solar System – Sunčev sistem
Solar System – Sunčev sistem

Solar System – Sunčev sistem

Naučimo ponešto o planetama koje pripadaju našem Sunčevom sistemu!

Sun

The Sun is very big and hot. 

There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune.

They go around the Sun.

Solar system

This is our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Sun.

Mercury

Mercury is the closest planet to the Sun.

Venus

Venus is the brightest planet in the sky.

Earth

Earth is our planet.

Mars

Mars is a red planet.

Jupiter

Jupiter is the largest planet.

Saturn

Saturn is the planet with the rings.

Uranus

Uranus is very cold and cloudy.

Neptune

Neptune is made of gas.

Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune

This is our solar system.

Sunce

Sunce je veoma veliko i vruće.

Postoje Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun.

Oni se kreću oko Sunca.

Sunčev sistem

Ovo je naš Sunčev sistem: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Sunce.

Merkur

Merkur je najbliži planet Suncu.

Venera

Venera je najsjajniji planet na nebu.

Zemlja

Zemlja je naš planet.

Mars

Mars je crveni planet.

Jupiter

Jupiter je najveći planet.

Saturn

Saturn je planet sa prstenovima.

Uran

Uran je veoma hladan i oblačan.

Neptun

Neptun je sazdan od plina.

Sunce, Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Ovo je naš Sunčev sistem.