Solarna aktivna kuća
Solarna aktivna kuća

Solarna aktivna kuća


Solarna aktivna kuća povezuje razne mogućnosti i načine korišćenja solarne energije i uklapa ih u arhitektonski koncept u skladu sa njihovom funkcijom i položajem.

Koncept ovog novog tipa zgrada fokusira se, prije svega – kao kod “pasivnih kuća” – na veoma dobru termoizolaciju (optimizovan toplotni omotač). Pored toga, koncept “solarne aktivne kuće” omogućava, pomoću odgovarajuće forme objekta, idealne dobitke sunčeve energije.

Sve površine orijentisane prema jugu mogu se upotrebiti za prijem sunčeve energije: za pasivne solarne dobitke (vertikalni i krovni prozori), za toplotne dobitke preko toplotnih solarnih kolektora integrisanih u krovnu ravan, kao i za stvaranje električne energije pomoću fotonaponskih ćelija.

Svaka od ovih solarnih strategija je uklopljena u arhitektonski koncept u skladu sa svojom funkcijom i položajem: veliki prozori na južnoj fasadi pretvaraju cijelu kuću u kolektor, a dnevna svjetlost omogućava najviši kvalitet života; toplotni kolektori su integrisani u kuću, dok fotonaponski elementi “lete” iznad prozora okrenutih prema jugu, čime se dobija najbolja ventilacija, a istovremeno predstavljaju i zasjenčenje tokom ljeta.

 

Izvor: www.ekokucamagazin.com