Some and Any
Some and Any

Some and Any

Riječi some i any ukazuju na neodređeni broj ili količinu nečega. Govornik ih koristi kada ne može ili ne želi ili jednostavno nema potrebu da tačno navede broj ili količinu.

Primjeri:

I saw seven dogs on my way home.  (Govornik želi tačno naglasiti broj pasa koje je vidio na svom putu kući.)

I saw some dogs on my way home.   (Govornik ili ne zna ili ne želi reći ili smatra nebitnim navesti broj pasa koje je vidio na svom putu kući.)

Pravila koja se odnose na upotrebu some i any ujedno se odnose i na njihove složenice: somebody, anyone, something, anywhere itd.

Some se koristi u potvrdnim rečenicama.

Primjeri:

I got some nice presents for my birthday.

If you are hungry, there are some apples on the table.

There is someone in front of your house.

I'd like to go somewhere hot this summer.

 

Any se koristi u upitnim i odričnim rečenicama.

Primjeri:

Do you have any brothers or sisters?

Does anyone know the answer?

I looked in the cupboard but I couldn't find any biscuits.

I'm not hungry. I don't want anything to eat.

 

Međutim, u ovom pravilu postoji i par izuzetaka.

Some možemo upotrijebiti i u upitnim rečenicama ukoliko nudimo ili tražimo (zahtijevamo) nešto.

Primjeri:

Would you like some more coffee?

Could I have some tea, please?

Do you want something to eat?

Any se može upotrijebiti i u potvrdnim rečenicama kada smatramo nebitnim određenost onoga o čemu govorimo.

Primjeri:

You can come and ask for my help any time.

Which book shall I read? – Any one. It's up to you.

You can sit anywhere but here. This is my seat!

 

Praktične i korisne vježbe za lekciju Some and Any možete naći na

http://www.agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html