Somun
Somun

Somun

Sakupljač poreza u Nasrudinovom gradu je bio iskvaren čovjek i rado je prihvatao mito.  Jednog dana pozove ga upravitelj grada i zatraži mu evidenciju prikupljenog poreza.

Nakon ispitivanja bilo je jasno da su podaci lažirani, što je razbjesnjelo upravitelja. Povikao je: „Ne samo da si otpušten iz službe, već ćeš za kaznu papire koje si mi donio pojesti pred svima nama!“

Tako i bi. Sakupljač poreza je bio primoran da pojede sav papir, a vijest o tome proširi se po čitavom gradu.

Sedmicu dana kasnije, upravitelj je imenovao Nasrudina kao novog prikupljača poreza.

Kada je došlo vrijeme da Nasrudin pokaže upravitelju evidenciju o prikupljenom porezu, on mu pruži somun sa bilješkama.

„Zašto si pisao po somunu?“ upita začuđeno upravitelj Nasrudina.

„Čuo sam šta se desilo sa mojim prethodnikom. Stoga sam svu evidenciju zabilježio na somun u slučaju da je i ja budem primoran pojesti.“

 

Izvor: www.rodneyohebsion.com

Prevod: A. Kadrija