Spavaj, sine
Spavaj, sine

Spavaj, sine

Spavaj, sine, rasti spavajući,

ve’ko dobro, majku gledajući.

 

San te vara, sreća te ne vara,

san u bešu, nesanak niz bešu.

 

Nesanak ti voda odnijela,

za veliko brdo zanijela.

 

Narodna pjesma (uspavanka)