Spomen na Imama svijeta Ebu Hanifu, Allah mu se smilovao
Spomen na Imama svijeta Ebu Hanifu, Allah mu se smilovao

Spomen na Imama svijeta Ebu Hanifu, Allah mu se smilovao


Imam svijeta Ebu Hanifa Kufi[1], svjetiljka šerijata i naroda, svjetlo vjere i vlasti, dragulj smisla i finesa, sufijski znalac i arif, Allah mu se smilovao. Ko bi mogao opisati ovog hvaljenog na svim jezicima i među svim narodima? Njegova skrušenost, odreknutost od svijeta, duhovno pregnuće i spoznaja ne imadoše granice. Po znanju o šerijatu i tarikatu bijaše bez premca, a  isto se može reći i za njegovu osvještenost, ponašanje i promućurnost. Njegovo duhovno viteštvo bijaše začuđujeće. Bio je plemić svijeta i milosrdnik svog vremena. Odlikovao se znanjem i vrlinom. Dosegao je najviše stupnjeve i najvisočije položaje.

Enes prenosi da je Poslanik, blagoslov i mir neka je na nj, rekao: Bit će u mom ummetu čovjek po imenu Numan ibn Sabit, i on će biti svjetiljka mog ummeta“.

Svojstva Ebu Hanife spomenuta su u Tevratu, a Ebu Jusuf kaže: „Devetnaest godina bio sam kod njega. Za tih devetnaest godina uvijek je sabahski namaz mogao obaviti s abdestom koji je uzeo za jaciju“. Malik Enes kaže: „Ebu Hanifa je bio takav da ako si pred njim rekao da je ovaj zid bijel, morao si iznijeti dokaz da je tako“. Veliki imam Šafi rekao je: „Sva ulema svijeta djeca su Ebu Hanifina“.

Ali ibn Ebi Talib, mir neka je na nj, rekao je: „Čuo sam Poslanika, blagoslov i mir neka je na nj, da kaže: „Blago onom ko mene vidi ili vidi onog ko je mene gledao“, a Ebu Hanifa je sreo nekoliko ashaba: Abdullaha Zubejda, Enesa ibn Malika, Džabira ibn Abdullaha, Abdullaha ibn Ebu Avfa, Vasileta ibn Asqaa i Aišu bint Udžred, Allah svima njima bio zadovoljan. Dakle, obuhvaćen je spomenutim hadisom. Kad je posjetio kabur prvaka poslanika, blagoslov i mir neka je na nj, i rekao: „Esselamu Alejkum, o Prvače poslanika!“, odgovoreno mu je: „Ve alejkumus-selam, o Imame muslimana!“

Uvijek je bio krajnje povučen. Prenosi se da se uvijek istinski držao pravog smjera, klonio se svijeta i oblačio suknenu odjeću. Jedne noći usni kako sakuplja Poslanikove, blagoslov o mir neka je na nj, kosti i slaže ih. Probudi se zbunjen takvim snom i zatraži od jednog Ibn Sirinog učenika da mu ga protumači. Ovaj mu reče: „Ti ćeš svojim znanjem o Poslaniku i čuvanjem njegovog sunneta doseći visok stupanj, bit ćeš njegov čuvar i odvajati ispravno od krivog“. Drugi put Ebu Hanifa usni Poslanika, blagoslov i mir neka je na nj, pa mu Poslanik reče: „O Ebu Hanifa, rođen si zato da ukažeš na moj sunnet, pa nemoj bježati od ljudi“.

Prolazeći ulicom, Ebu Hanifa vidje nekog dječaka kako se igra u blatu: „Pazi da ne padneš!“, reče Ebu Hanifa, a dječak odgovori: „Ako padnem, ništa strašno. Ta dići ću se. Ali ti pazi da ti se noge ne okliznu, jer tad će pasti svi muslimani koji te slijede, a teško da bi se onda svi mogli dići“. Ebu Hanifu zaprepasti djetetova oštroumnost, zaplaka, pa reče svojim drugovima: „Pazite, ako u vezi s nekim pitanjem naiđete na dokaze bolje od mojih, tad ne slijedite ono što sam ja rekao i ne oponašajte me“. Ove riječi su dokaz njegovog krajnjeg poštenja. Zato su  Ebu Jusuf i Muhammed donijeli neke presude drugačije od njegovih.

Ebu Hanifa je prolazio bazarom, pa mu malo blata poprska odjeću. On odmah siđe do Tigrisa i stade prati blato s odjeće. Neko mu reče. „Ti dopuštaš da na odjeći bude i malo nedžaseta, pa zašto sad toliko spiraš obično blato sa svoje?“ „Tačno“, odgovori Ebu Hanifa, „ali fetva je jedno, a taqva drugo!“

Jahja Muaz Razi kaže: „Usnih Poslanika, blagoslov i mir neka je na nj, pa ga upitah:“Gdje da te tražim?“, a on reče: “U nauku Ebu Hanife.“

Brojne su njegove vrline i mnogo je pohvala na njegov račun izrečeno, a mi ćemo ovim završiti.[2]

 

IZVOR: Feriduddin Muhammed Attar, Spomenica dobrih (Tadhkirat al-Awliya),                    AL-HODA, International Publishers& Distributers, Sarajevo, 2004.

 

 

Feriduddin Muhammed Attar nedvojbeno spada među najznačajnije pjesnike klasične perzijske sufijske poezije. Među imenima draguljara riječi poput Hafiza Širazija, Sa'dija, Dželaluddina Rumija, Senaija Džamija i ostalih, nezaobilazno je spomenuti i Attara kao jednog od glavnih neimara zgrade perzijske književnosti, književnosti koja je svojom neprolaznom vrijednošću podjednako uticala i na Istok i na Zapad. Kao godina njegovog rođenja najčešće se uzima 512. ili 513. hidžretska godina, a ubijen je 618. h.g. Prilikom zloglasnog upada Mongola u njegov rodni grad. Autor je više djela, prema nekima čak 114, a pored ove knjige na bosanski jezik su prevedene još i: Govor ptica (Mantiq at-Tajr) i Knjiga savjeta (Pend-nama). Spomenica dobrih (Tadhkirat al-Awliya) jedino je Attarovo prozno djelo i predstavlja ustvari zbornik životopisa najznamenitijih sufija iz prvih pet stoljeća islama. U njemu je Attar sabrao životopise 97 prvaka islamske duhovnosti, ličnosti koje među sufijama uživaju status evlija ili dobrih, kako je to uobičajeno u jezičkoj praksi bosanskih muslimana. Ustvari, primjerenije bi bilo kazati da se ovdje radi o svojevrsnoj duhovnoj hagiografiji koja ne poklanja previše prostora biografskim činjenicama iz života dobrih Božijih robova, tek ovlaš i često nehronološki ih se dotičući, već prevashodno nastoji predstaviti kazivanja evlija i događaje koji su bili od značaja po njihovo duhovno usavršenje ili kroz koje se ogleda njihov uzvišeni duhovni stupanj.

[1] Utemeljitelj jedne od četiri vjersko-pravne škole (mezheb) u sunnijskom islamu. Hanefijskom mezhebu danas pripada značajna većina muslimana u svijetu.

[2] Attar, F.M., 2004., srt. 188-194.