Srdžba i njene posljedice
Srdžba i njene posljedice

Srdžba i njene posljedice

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže:

„Srdžba kvari vjeru kao što sirće kvari med.“[1]

Imam Sadik, mir s njim, kaže:

„Srdžba je ključ svakoga zla.“[2]

Imam Rida, mir s njim, prenosi od svoga oca, a on od imama Alija, mir s njim, da je rekao:

„Neki čovjek je rekao Poslaniku, s.a.v.a.: ‘Poduči me djelu koje će ukloniti preprku između mene i Dženneta.’ Poslanik, s.a.v.a., mu reče: ‘Ne budi srdit, ne traži ništa od ljudi i želi ljudima isto što želiš sebi.'“[3]

Imam Sadik, mir s njim, kaže:

„Onome ko savlada svoju srdžbu Bog će pokriti njegove nedostatke.“[4]

Imam Sadik, mir s njim, kaže:

„Srdžba uništava srce mudroga“ i dodaje: „Ko ne savlada svoju srdžbu, ne može savladati ni svoj razum.“[5]

 

Izvor: Buket cvijeća, iz predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, prijevod s engleskog: Amina Čorak, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2009, str. 251-253.[1] El-Kafi, sv. 2, str. 302.

[2] Isto, str. 303.

[3] Biharu-l-envar, sv. 75, str. 27.

[4] El-Kafi, sv. 2, str. 303.

[5] Isto.