Sreća
Sreća

Sreća

Dva su vrapčića jutros

doletjela da pozdrave mene,

vidjeh kako im blistaju

majušne, majušne zjene.

 

Na prozoru mom cvrkuću

i repićima mašu,

kao da kažu: – Vidiš li,

da l’ znaš za sreću našu?

 

Zeleno jutro, zelen list,

nad nama svod jasan čist,

a dobro sunce opet nas grije,

niko od nas sretniji nije.

Fikreta Kenović-Salihović