Šta je najteže podnijeti na dunjaluku?
Šta je najteže podnijeti na dunjaluku?

Šta je najteže podnijeti na dunjaluku?

Na pitanje šta je najteže podnijeti na dunjaluku Isa, a.s., je rekao:
„ Allahovu, dž.š., srdžbu.“ 
„ Kako se može od nje sačuvati?“ 
„Vlastiti bijes slomiti i držati ga pod kontrolom“ – odgovori Isa, a.s.

(Rumi, Fihi ma fihi)