Šta je otac?
Šta je otac?

Šta je otac?

Molim vas, recite

otac šta je.

Da li je otac tata

ili – sudija za prekršaje?

 

Mene otac stalno ispituje

i želi ovo i ono da čuje.

I kad sam u školu pošla

i kad sam iz škole došla,

i zašto je ovo ovako

i zašto je ono onako,

i zašto je ovo ovde –

i za štoje ono onde,

i kako sam smela ovo,

i kako sam smela ono,

i znam li ja već da sam velika

i znam li  ja da više nisam mala,

i znam li ja šta je „karakter tvrđi od čelika“

i znam, li ja pošto je šnala?

 

I zašto nisam mislila

i kako nisam pazila

i šta sam opet zgazila

i kako, zašto

i smem li, smem li,

i znam li, znam li?

Pa zato pitam

otac šta je.

 

Da li je otac tata

ili – sudija za prekršaje?

Dragan Lukić