Šta produžuje život?
Šta produžuje život?

Šta produžuje život?

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Budi uvijek sa abdestom, Allah, dž.š., produžit će ti život.”[1]

“Koga raduje da mu se opskrba uveća i da mu smrtni čas bude odgođen, neka čuva rodbinske veze.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Ko želi dugovječnost – a zbiljske dugovje­čnosti nema – neka rano doručkuje, neka obuva dobru obuću, neka smanji brige i neka umanji spolne odnose.”[3]

Imam Sadik, mir s njim:

“Ko ima lijepe namjere, produžuje mu se život.”[4]

“Ko bude dobročinitelj svojoj porodici, život će mu se produžiti.”[5]

“Ukoliko priželjkuješ da ti Bog produži život, razveseli roditelje.”[6]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 146-147.[1] Emali-l-Mufid, 60/5.

[2] El-Hisal, 32/112.

[3]Ujunu ahbari-r-Rida, 2/38/112.

[4] El-Bihar, 69/408/117.

[5] Emali-t-Tusi, 245/425.

[6] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 33/87.