Šta uvećava pamet?
Šta uvećava pamet?

Šta uvećava pamet?

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Pamet je poticaj koji se uvećava znanjem i iskustvom.”[1]

“Napuštanjem beskorisnih poslova upotpunit će se tvoja pamet.”[2]

Imam Husejn, mir s njim, kada je u prisustvu Muavije spomenuta pamet, rekao je: “Neće se upotpuniti pamet, osim slijeđenjem Istine.” Na to reče Muavija: “U vašim grudima je samo jedna stvar – Istina.”[3]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Učestalo naučno razmišljanje gradi razum.”[4]

“Učestalo mudro razmišljanje oplođuje razum.”[5]

“Potpunost pameti je u trima stvarima: u skrušenosti prema Allahu, u lijepom uvjerenju i u šutnji – osim u dobru.”[6]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 126-127.[1] Tuhafu-l-‘ukul, 28934.

[2] Gureru-l-hikem, 4291.

[3] A‘lamu-d-din, 298.

[4] Ed-Da‘vat, 221/603.

[5] Tuhafu-l-‘ukul, 364.

[6] El-Ihtisas, 244.