Štetnosti obilne ishrane
Štetnosti obilne ishrane

Štetnosti obilne ishrane

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao:

„Ne mogu zajedno oštroumnost i obilna ishrana.“[1]

„Kada se stomak napuni hranom, srce oslijepi za viđenje valjanog i dobrog.“[2]

„Sitost uništava bogobojaznost.“[3]

„Kako li je samo sitost dobar pomoćnik griješenju!“[4]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, sažetak zbirke hadisa, svezak 1, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 27.

 [1] Mustedrekul-vesail, 16/222/19652.

[2] Gurerul-hikem, 4139.

[3] Isto, 659.

[4] Isto, 9922.