Štetu i poteškoću otklanja samo On
Štetu i poteškoću otklanja samo On

Štetu i poteškoću otklanja samo On

Allah Slavljeni i Uzvišeni je Stvoritelj svake stvari i On nad svakom stvari ima moć. On je Milostiv prema svemu, pa ko će se smilovati, ako neće On. On je Allah čijom se milošću i nemjerivosti Njegove moći otklanja svaka šteta i poteškoća.

Allah Uzvišeni kaže:

Koji me je stvorio i na pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim liječi, i koji će mi život oduzeti, i koji će me poslije oživjeti, i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti! (Sura Eš-Šu'ara, 78-82)

Zbog toga nema lijeka osim Njegova lijeka, nema iscjeljenja bez Njegova iscjeljenja i nema snage i moći bez Njegove moći.

Uzvišeni kaže:

Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa – niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; On njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i milostiv je. (Sura Junus, 107)

Kada je Ejjub, alejhis-selam, a bolest ga je već bila ophrvala, dozivao Gospodara Moći i Uzvišenosti, Vlasnika praštanja, Jedinog koji liječi, Koji je dostatan i Koji otklanja svaku štetu i poteškoću Svojom naredbom i nemjerivom svemoćnosti, zamolio je:

Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji! (Sura El-Enbija, 83)

Slavljen si, o Ti, Koji si nam naredio dovu i obećao ispunjenje!

Uzvišeni nastavlja dalje i veli:

Odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. (Sura El-Enbija, 84)

Bolesnik treba da mnogo upućuje dove Allahu, s čvrstim uvjerenjem da će mu se Allah Uzvišeni odazvati, izliječiti ga i dati mu ozdravljenje.

Allaha će dozivati Njegovim lijepim imenima, učeći dovu Ejjuba, a.s.: ENNI MESSENIJED-DURRU VE ENTE ERHAMUR-RAHIMIN.

Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji. (Sura El-Enbija, 83)

Nema sumnje da će ga Allahova milost prekriti i da će Allah otkloniti od njega štetu i teškoću. Slavljen neka je Allah! Kako li je čovjek samo slab!

 

Izvor: Ebul-Fida Muhammed Izzet Muhammed Arif, Liječi se Kur'anom, prevod: H. Ahmetspahić i M. Valjevac, interno izdanje, Zenica-Luksemburg, 2005, str. 15-16.