Što dijete treba znati pred polazak u školu?
Što dijete treba znati pred polazak u školu?

Što dijete treba znati pred polazak u školu?

Autor: Sanja Stamenković, mag. psihologije


Temelji za nesmetano usvajanje predvještina čitanja i pisanja podrazumijevaju uredan govorno-jezični razvoj, uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije te auditivne i vizualne percepcije, važne za učenje čitanja i pisanja.

Dijete treba čisto izgovarati sve glasove. Ako pri izgovaranju riječi dijete radi kakve supstitucije (zamjene), omisije (ispuštanja) ili distorzije (iskrivljenja), tada može krivo čitati i pisati riječi – kako pogrešno izgovara, tako i pogrešno piše.

Čitanje je vrlo složena vještina, a podrazumijeva razumijevanje pisane poruke. Za razumijevanje pisane poruke dijete treba prije svega vidjeti grafem (slovo), povezati ga s fonemom (glasom), izdvojiti glasove u riječima te ih kasnije spajati u smislene i razumljive cjeline, odnosno riječi.

Predčitačke vještine: dijete prepoznaje i imenuje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ. Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove (analiza). Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (sinteza).

Savjet: uvijek vježbajte i analizu i sintezu, a za početak je dobro vježbati na istim riječima. Zatražite od djeteta da kaže koju riječ čuje kad spoji glasove: m – a – m – a. Nakon toga tražimo da dijete rastavi tu riječ na glasove.

Grafomotorika obuhvaća fleksibilnost šake i prstiju. Dijete pravilno drži olovku. Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne, kružne i valovite linije; zna precrtati likove: krug, trokut, kvadrat i romb. Grafomotorika je sposobnost koja se razvija i vježba.

Djeca od najranije dobi razvijaju finu motoriku ruku. Poticanjem fine motorike, potičemo i susjedne zone u mozgu koje su zadužene za razmišljanje, pamćenje i produkciju jezika. Iz godine u godinu problemi s grafomotorikom postaju sve izraženiji, a vezani su uza sve duži boravak djeteta uz računalo i sve manje vremena provedenog u aktivnostima poput crtanja ili pisanja rukom. Računalo uskraćuje djeci razvoj punog potencijala ruke i šake, ali i govora, na čiji razvoj fina motorika direktno utječe.

Savjet: najbolje su vježbe za razvijanje fleksibilnosti šake i prstiju: skupljanje sitnih predmeta, zakopčavanje, vezanje čvorova, pletenje pletenica, uvlačenje vezica u cipele, crtanje, bojanje, sjeckanje, oblikovanje plastelinom i sl.

Predmatematičke vještine: tijekom predškolskog perioda dijete stječe mnoga znanja koja će mu biti potrebna za razumijevanje matematike. Ta djetetova znanja i iskustva nazivamo predmatematičkim vještinama. Dijete razumije pojam skupa: što sve spada u neki skup, uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje elemenata), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje.

Savjet: u svakodnevnim situacijama, npr. u trgovini, zamolite dijete da vam doda tri naranče, dva kivija, četiri banane.

 

Izvor: Narodni zdravstveni list, dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture, god. LIX, br. 690-691, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ u suradnji s HZJZ, Rijeka, srpanj-kolovoz 2017, str. 27-28.