Što ne pitate šta hodža jede
Što ne pitate šta hodža jede

Što ne pitate šta hodža jede

Nasrudin-hodža dođe u jedan grad da nešto zaradi, pa poče da propovijeda u džamiji. Kad bi veče, nikome ne pade na pamet da mu pošalje večeru. Kako bi prve večeri, tako i sljedećih. Desetak dana iza toga on u jednoj propovijedi spomenu da se Božiji poslanik Isa nalazi na četvrtom nebu. Na izlasku iz džamije približi mu se jedan čovjek i zapita ga:

– Dragi hodža, ti si rekao da se poslanik Isa nalazi na četvrtom nebu. Da li Blagoslovljeni ima ondje šta da jede i pije?

Hodža, gladan, uzruja se na ove riječi pa mu odgovori:

– O, da čudnih ljudi! Ja sam ovdje već petnaest dana, a niko ne pita šta li taj siromah hodža jede i pije. A vi od mene tražite da vam kažem šta jede i pije na četvrtom nebu Božiji poslanik, koga Allah hrani raznovrsnim rajskim jelima.

 

Izvor: Ahmet Halit-Jašaroglu, Ismail Hakki Čaušević, Meša Selimović, Nasrudin-hodža: priče i dosjetke, Svjetlost, Sarajevo, 1953, str. 28-29.