Što proizlazi iz lijepoga morala?
Što proizlazi iz lijepoga morala?

Što proizlazi iz lijepoga morala?

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Rob, koliko god da je slab u ibadetu, svojim lijepim moralom dostignut će visoke stepene i počasne položaje na Onome svijetu.“[1]

„Čovjek lijepog morala ima nagradu čovjeka koji danju posti, a noću ibadeti.“[2]

„Nema teže stvari  na vagi od lijepoga morala.“[3]

„Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu položajem bit će onaj ko je imao najljepši moral i koji je bio najviše ponizan.“[4]

„Onaj vjernik čiji je moral ljepši, savršeniji je po imanu.“[5]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa, preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2007, str. 192.

 [1] El-Mehadždžetul-bejda’, 5/93.

[2] El-Kafi, 2/100/5.

[3] ‘Ujunu ahbarir-Rida, 2/37/98.

[4] El-Bihar, 71/385/26.

[5] Emalit-Tusi, 140/227.