Strah od udaljenosti od Boga
Strah od udaljenosti od Boga

Strah od udaljenosti od Boga

Čovjek se plaši grijeha jer zna da je budućnost grješnika strašna.

Plaši se nemara, jer zna da je budućnost nemara tamna.
Plaši se smrti i onoga što dolazi s njom, jer su i smrt i Onaj svijet neizbježna budućnost.
S druge strane, odabranici Božiji i bezgrješne evlije u srcu gaje strah koji je bolji od svakog drugog straha, a u isto vrijeme je i najljepši odsjaj robovanja Bogu.

Božiji evlija u svakom trenutku razmišlja o Božijem zadovoljstvu, o tome da li je blizu ili daleko od Boga, plaši ga i sama pomisao da Bog možda nije zadovoljan njime i da je on trenutno možda daleko od Boga.
On voli Boga i ne sviđaju mu se udaljenost od Boga i Božije nezadovoljstvo.
Ovo nezadovoljstvo i udaljenost u svakom trenutku predstavljaju mu neugodnost, bilo da je riječ o nezadovoljstvu i udaljenosti na Ovom ili na Drugom svijetu.

Ako ga i bace u paklene muke, on ne razmišlja o bolu koji stvara Vatra, već o udaljenosti od Boga, a to ga muči i nanosi mu bol. Hazreti Ali, a.s., kada razmišlja o Božijoj kazni, govori ovako:
“Ako me izložiš kaznama sa Tvojim protivnicima, i udružiš me sa onima koje si na kušnju stavio, i odvojiš me od Tvojih miljenika i Tvojih prijatelja, pa pretpostavim, o moj Allahu, o Ti Koji si iznad svega, Zaštitniče moj, Gospodaru moj, da izdržim Tvoju kaznu, ali kako da izdržim odvojenost od Tebe?!”

Božiji odabranici i bezgrješni imami u svojim srcima gaje takvu ljubav prema Bogu da čak i kada razmišljaju o Vatri I Božijoj kazni, oni i dalje govore samo o ljubavi prema Bogu:
“I ako me uvedeš u Vatru, obavijestit ću njene stanovnike o svojoj ljubavi prema Tebi.”

Ove riječi iskazane u stanju šaputanja sa svojim Gospodarom kazuju nam da je Božijim evlijama od svega najvažnije Njegovo zadovoljstvo.
Oni žele blizinu Božiju i za njih je najveća kazna i bol udaljenost od Boga.

Strah od udaljenosti ne odnosi se samo na budućnost; svaki trenutak u životu može biti proveden ili u Božijoj blizini ili u udaljenosti od Njega.
Dakle, Božije evlije žele biti u stalnoj blizini svoga Gospodara i svakog trenutka su u bojazni da ga ne provedu udaljeni od Njega.

Izvor: “Temelji Islamske etike”, s perzijskog preveo Ertan Basarik, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2016.