Stvaranje čovjeka
Stvaranje čovjeka

Stvaranje čovjeka

U mnogim ajetima časnog Kur’ana govori se o stvaranju čovjeka, načinu njegove kreacije i njegovim egzistencijalnim dimenzijama. Uvidom u sadržaj i kontekst ovih ajeta može se utvrditi da:

a) Stvorenja koja se nazivaju čovjekom imaju zajednički korijen i izvor. Nastali su od jednog čovjeka i žene i svi su potomci i sjeme jednog oca i majke.

b) Ovi specifični otac i majka, koji su prvi ljudi, stvoreni su na poseban, ne prirodan način. Ljudi, dakle, ne vode porijeklo od životinja ili nekih čovjekolikih bića.

c) Čovjek osim tjelesne dimenzije ima i nematerijalnu supstancu pod nazivom duša ili duh. 

d) Život ljudskih duša i duhova ne prethodi tijelu i započinje s tjelesnim životom. Drugim riječima, ljudski duhovi, prije nego što pripadnu određenom tijelu, nemaju konkretnu i zasebnu egzistenciju pod nazivom duša.

e) Suština čovjeka i njegove ljudskosti jeste u njegovom duhu, a ne u njegovom prolaznom tijelu (počelnost duha).

Ovih pet tačaka i spoznaja ne mogu se istom jasnoćom izvoditi iz kur’anskih ajeta. Neka od ovih saznanja jasno su istaknuta u brojnim ajetima, dok su neka druga slabije potvrđena kur’anskim ajetima. Naprimjer, može se spomenuti stav pod d), koji u poređenju sa saznanjem pod c), i e), ima manje kur’anskih potvrda.

 Stvaranje čovjeka

U brojnim ajetima časnog Kur’ana razmatraju se pitanja stvaranja čovjeka i srodne teme. Ovdje ćemo se zadovoljiti analizom ajeta koji donose potvrdu zaključaka prethodne rasprave pod a) i b). Tri grupe ajeta jasno ukazuju na tvrdnju da su svi ljudi potomci jednog posebnog oca i majke. Prva grupa su ajeti koji se ljudima obraćaju kao Ademovim potomcima: O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite!Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni.” Druga grupa su ajeti koji ukazuju na to da su svi ljudi jedinstvenog porijekla, znači ljudskog: َ O ljudi, bojte se Gospodar svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. َ O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo. Treća grupa su ajeti koji ukazuju na razliku u stvaranju između prvog čovjeka i njegovog potomstva: Koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.10 Ovaj časni ajet ukazuju da su ljudi potomci jednog posebnog čovjeka koji nije stvoren od “sjemena”, nego od ilovače i zbog toga se, u poređenju sa stvaranjem njegovog potomstva, smatra izuzetkom. Najjasniji kur’anski ajet koji govori o posebnosti stvaranja hazreti Adema jeste 59. ajet sure Ali ‘Imran: ُ ُIsaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi. Tumači Kur’ana saglasni su da je ovaj ajet objavljen kada se delegacija iz Nedžrana nalazila kod Poslanika, s.a.v.a.12 Biskup i svećenici Nedžrana su u raspravi s Poslanikom islama o božanstvenosti Isaa, a.s., argumentovali da Isa, a.s., nije poput drugih ljudi koji imaju oca, pa prema tome Bog je njegov otac, a on je Njegovo dijete. Spomenuti ajet objavljen je kao odgovor na ovu sumnju i sa sadržajem da imati posebno stvaranje nije argument za božanstvenost. Jer je i Adem bio takav, u njegovom stvaranju nisu bili uključeni ni otac ni majka i stvoren je, po Božijoj dozvoli i moći, od zemlje. Sličnost Isaovog stvaranja Ademovom stvaranju u ovom ajetu nije dokaz o zajedničkim fazama u njihovom stvaranju, nego je isključivo zbog toga što je stvaranje i jednog i drugog bilo izvan prirodnog, Isa nije imao oca, a Adem je bio i bez oca i bez majke. Što se tiče izuzetnosti stvaranja Adema, može se ukazati na ajete poput narednog ajeta: I kad je melecima Gospodar tvoj rekao: “Stvorit ću čovjeka od ilovače”. I kad Gospodar tvoj reče melecima: “Ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalog. Dokaz tome da ovakvi ajeti otvoreno govore o posebnosti stvaranja Adema jeste to što i o stvaranju ostalih ljudi postoje slični izrazi i ukazano je na ilovaču i zemlju kao prvobitni izvor stvaranja ljudi. Nedžran je u vrijeme Poslanika, s.a.v.a., bio centar kršćana Arapskog poluostrva. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena. Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. Govor o stvaranju čovjeka od zemlje i ilovače, osim toga što ukazuje na njegovo začuđujuće i posebno stvaranje, govori i o tome da je zemlja izvor i ishodište prvih promjena i transformacija koje su u konačnici rezultirale pojavom ovog živog bića.

Izvor: Ahmed Vaezi, Čovjek u islamu, S perzijskog preveo Sabahudin Šarić, fondacija Mulla Sadra, Sarajevo 2018 str. 29-32.