Šućur Allahu
Šućur Allahu

Šućur Allahu

Na vodi,

i prahu,

šućur Allahu.

Kad gledam gore,

i kad sanjam more,

šućur Allahu.

Kad trava raste,

kad lete laste,

šućur Allahu.

Za bašče cvijeća,

za kišu proljeća,

šućur Allahu.

 

M. Kurtović