Sura El-Ihlas (Iskrenost)
Sura El-Ihlas (Iskrenost)

Sura El-Ihlas (Iskrenost)

Sura El-Ihlas je 112. kur'anska sura. Drugi naziv za ovu suru je Et-Tevhid. Riječ „tevhid“ znači „jedinstvo“, odnosno „spoznaja Božijeg jedinstva“. Ova sura ima četiri ajeta i poznata je kao rana mekkanska objava.

Upitali su Božijeg Poslanika, s.a.v.a.:

„Kakav je tvoj Bog? Opiši nam Ga da bismo Ga mogli razumjeti!“

I Plemeniti Bog je objavio:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci: “On, Allah, je Jedan! Allah je Apsolutni! Ne rađa i nije rođen! I ravan Mu nije niko!”

Ukoliko još uvijek niste naučili ovu suru napamet nudimo vam malu pomoć putem sljedećeg video zapisa. Kako bi vas postakli da ovu suru memorišete i svakodnevno učite, donosimo vam još jedan hadis Božijeg Poslanika, s.a.v.a., koji o ovom kur'anskom poglavlju kaže sljedeće:

Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur'ana.