Sura El-Kadr
Sura El-Kadr

Sura El-Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – (1) a šta ti misliš šta je Noć Kadr? (2) Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – (3) meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, (4) sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (5)