Sura El-Mesed (Uže od palminog drveta)
Sura El-Mesed (Uže od palminog drveta)

Sura El-Mesed (Uže od palminog drveta)

Sura El-Mesed je 111. kur'anska sura. Ima pet ajeta i objavljena je u Mekki. Ova sura ima više različitih naziva. Drugi nazivi za ovu suru su Leheb i Tebbet. „Tebbet jedahu“ je izraz koji nosi značenje „propasti“ ili „stradati“.  Riječ „Leheb“ potiče od imena Ebu Leheba koji se spominje u ovoj suri, a riječ „mesed“ znači „uže od palminog drveta“. Sa ovom riječju se završava ova sura.

Ebu-Leheb je bio Poslanikov, s.a.v.a., amidža, ali i jedan od njegovih najljućih neprijatelja. On i njegova žena, Ummu Džemil, koja je bila Ebu-Sufijanova sestra, borili su se protiv islama i Božijeg Poslanika koristeći se velikim bogatstvom koje su imali. Tokom prvih dana islama, kada je Božiji Poslanik pozivao ljude u vjerovanje u jednog Boga, Ebu-Leheb ga je pratio i bacao kamenje na njega. On je i druge ljude odvraćao od Muhammeda, s.a.v.a., govoreći im: „Muhamed je vračar i pjesnik. Ne obraćajte pažnju na njegove riječi jer on želi da vas odvrati od vjere vaših predaka.“

Ebu-Lehebova žena nije zaostajala za svojim mužem u neprijateljstvu prema Muhammedu, s.a.v.a., i islamu. Između ostalog, vezivala je iskidane grane u snopove i stavljala ih na put Božijem Poslaniku kako bi se on po noći spotakao na to i povrijedio se.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Propale ruke Ebu Lehebove – i propao je. Neće mu koristiti bogatstvo njegovo i šta je stekao. Pržiće se vatrom rasplamsalom, i žena njegova, nosačica drva. Na vratu njenom biće konop od palmina lika.

Ukoliko još uvijek niste naučili ovu suru napamet nudimo vam malu pomoć putem sljedećeg video zapisa. Svaki musliman treba nastojati memorisati što više kur'anskog teksta, a učenje zadnjih kratkih sura je dobar početak na tom putu.