Sura En-Nasr
Sura En-Nasr

Sura En-Nasr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, (1)

i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze – (2)

ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao. (3)