Svaka čast
Svaka čast

Svaka čast

Lako ti je biti tata:
on je za sve tata-mata!
On u kući pravdu kroji,
pa se tate svako boji.

Tati svaka čest i čast,
on je glavna kućna vlast!

Još je lakše biti mama:
blago mami među nama.
Nju svi paze, nju svi vole,
svi za savjet baš nju mole.

Svakoj mami svaka čast,
i ona je važna vlast.

Najlakše je seka biti:
nju ti svaki zakon štiti…
Ja bih rado bio seka,
ali za to nema lijeka.

I seka je neka vlast,
zato i njoj svaka čast.

Ali otkad sunce sja,
najteže je biti – ja!

Svi su sretni što sam živ,
ja sam uvijek za sve kriv:
kriv za prozor, kriv zbog vaze,
kriv što mravi travu gaze…

Ja baš nisam neka vlast,
al’ i meni – svaka čast!

Ivica Vanja Rorić