Svitac
Svitac

Svitac

Svitac je zvijezda

na tvom čelu,

sićušna lampa

u ptičijem selu

i svjetionik

žmirkavi, mali

što se u suton

u polju pali.

 

Svitac treperi

sunčevim tragom

i zlatnim srcem –

jedinim blagom,

strpljivo, tiho,

do zore same

razgrće pregršt

po pregršt tame.

Nasiha Kapidžić-Hadžić