Svjetlost i tama srca
Svjetlost i tama srca

Svjetlost i tama srca


Govoreći o stanjima srca veliki ashab ‘Abdullah ibn Mes‘ud, r.a., je rekao:Četiri stvari vode stanju tame srca:

  • sit stomak, ne vodeći računa o tome da li je hrana halal;
  • druženje sa silnicima;
  • zanemarivanje i zaboravljanje prošlih grijeha i
  • prevelike želje i nadanja.

A četiri stvari koje koje donose svjetlost srcu su:

  • gladan stomak iz opreza (da u njega ne uđe haram hrana i piće);
  • druženje sa dobrim i pobožnim ljudima;
  • pamćenje prošlih grijeha (u cilju tevbe i zamjene dobrim djelima) i
  • mala nadanja.

/Al-‘Asqalani, Al-Munabbihat, str. 14./