Tajna sadaka
Tajna sadaka

Tajna sadaka


Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?! Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (Kur'an, Er-Rahman:60-61.)

Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizi)