Tajna
Tajna

Tajna

Prikrivanje tajne

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

„Ko čuva tajnu svoju, ima slobodu u ruci svojoj.“[1]

„Pobjeda se stječe odlučnošću, odlučnost promišljanjem dobrim, a promišljanje čuvanjem tajni.“[2]

„Tajna tvoja je zarobljenik tvoj, a ako je razotkriješ, ti ćeš postati njen zarobljenik.“[3]

„Grudi mudroga su riznica tajne njegove.“[4]

„Ako se uveća broj čuvara tajni, one su više izložene razotkrivanju.“[5]

„Podari svome prijatelju svu ljubav, ali ne daruj mu sve povjerenje (sve tajne).“[6]

„Najuspješniji poslovi su oni koji su obavijeni tajnošću.“[7]

„Svoju tajnu ne povjeravaj nikome osim čovjeku potpunog povjerenja.“[8]

„Nema nikakvih problema u tome da ti je tajna neotkrivena.“[9]

„Ko je slab u čuvanju svoje tajne, taj nema sposobnosti ni za čuvanje tuđe tajne.“[10]

„Razotkrivanje tajne je propast.“[11]

Imam Sadik, mir neka je na njega, je rekao:

„Tajna tvoja je dio krvi tvoje, zato ne treba da poteče tuđim venama.“[12]

Imam Rida, mir neka je na njega, je rekao:

„Vjernik nije vjernik sve dok u njemu ne budu tri osobine: sunnet od Gospodara njegova, sunnet od Poslanika njegova, i sunnet od zaštitnika njegova. Što se tiče sunneta Gospodara, to je prikrivanje tajne svoje. Rekao je Allah, dž.š.: On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za Poslanika odabere.[13]

Imam Dževad, mir neka je na njega, je rekao:

„Objelodanjivanje neke stvari prije nego što se ista obistini predstavlja njeno kvarenje.“[14]

Osobe kojima ne treba povjeravati tajne

Imam Ali, mir neka je na njega, je rekao:

“Ne povjeravaj tajnu neznalici koji nema snage da je sakrije.“[15]

„Ne povjeravaj tajnu svoju onome ko nije povjerljiv.“[16]

„Troje su kome ne treba povjeriti tajnu: žena, prenositelj čula-kazala govora i glupak.“[17]

Imam Sadik, mir neka je na njega, je rekao:

„Četiri stvari propadaju: (jedna od njih je) tajna koja je povjerena nerazboritom čovjeku.“[18]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, sažetak zbirke hadisa, (preveo s perzijskog i arapskog: Amar Imamović), Fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo, 2007, str. 297-298.[1] Nehdžul-belaga, izreka 162.

[2] Nehdžul-belaga, izreka 48.

[3] Gurerul-hikem, 5630.

[4] Nehudžul-belaga, izreka 6.

[5] Gurerul-hikem, 7197.

[6] Gurerul-hikem, 2463.

[7] Gurerul-hikem, 3284.

[8] El-Bihar, 77/235/3

[9] El-Bihar, 77/269/1

[10] Gurerul-hikem, 8941.

[11] Tuha-ful'ukul, 315.

[12] El-Bihar, 75/71/15

[13] El-Bihar, 75/68/2

[14] El-Bihar, 75/71/13

[15] Gurerul-hikem, 10265.

[16] Gurerul-hikem, 10166.

[17] Gurerul-hikem, 4662.

[18] El-Bihar, 75/69/4