Tamna tekućina
Tamna tekućina

Tamna tekućina

Nastanak nafte

Nafta, kao vrsta fosilnog goriva, je tamna i viskozna tekućina koja se obično pronalazi ispod površine Zemlje, ili morskog dna. To je vrlo složena smjesa različitih spojeva čiji se sastav mijenja od nalazišta do nalazišta. Danas preovladava mišljenje da je nafta organskog porijekla nastala od supstanci različitih sitnih životinjskih i biljnih morskih organizama, tj. planktona, algi i kopnenog bilja. Nafta, uglavnom, nastaje kao rezultat dugotrajnog procesa u kojem biljke, pod utjecajem različitih bakterija i temperaturnih promjena, bivaju izložene različitim hemijskim procesima.

Upotreba nafte

Danas, nafta predstavlja sirovinu za proizvodnju pogonskog goriva motora, a također i kao sirovina u hemijskoj industriji. Hemijskom preradom nafte dobija se niz produkata koji se koriste u drugim oblastima industrije (sirovine za proizvodnju boja i lakova, plastike, rastvarača, kozmetičkih preparata, lijekova itd). Naftu danas nazivaju „crnim zlatom“.

Nalazišta nafte

Neravnomjerno raspoređena, nafta se danas nalazi u više sedimentnih bazena, koji se među sobom razlikuju po veličini. Saudijska Arabija je najveći izvoznik nafte sa 8,1 miliona barela nafte dnevno. Arapsko poluostrvo predstavlja područje sa najvećim količinama nafte i tamo se nalaze i dva najveća svjetska izvorišta nafte: El-Džavar u Saudijskoj Arabiji, sa 80 milijardi barela i El-Burqan u Kuvajtu, sa 75 milijardi barela sirove nafte. Sirova nafta je najtraženija roba na svijetu i čini 40% svjetskih potreba za energijom. Dnevno svijet troši 76 miliona barela nafte, od toga Amerika 20 miliona barela na dan, Kina 5,6 miliona barela na dan i Japan 5,4 miliona barela na dan.

Zelenilo Arapskog poluostrva

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se Arapsko poluostrvo ne povrati u zelenilo i dok kroz njega ne budu tekle rijeke.“ (Muslim) Iz ovog hadisa se zaključuje da je Arapsko poluostrvo bilo obraslo zelenilom i da su kroz njega rijeke tekle, te da će se ponovo vratiti u takvo stanje.

Prema najnovijim istraživanjima naučnika sa Univerziteta Oxford, Arapsko poluostrvo je unazad nekih 50.000 godina bilo preplavljeno bujnom vegetacijom i rijekama koje su bile posljedica monsunskih kiša. Tim naučnika je utvrdio da monsunske kiše svakih 23.000 godina promijene svoj pravac, te ulaze u dubinu Arapskog poluostrva što se pozitivno odražava na floru i riječne tokove. Naučnici su inovativnom satelitskom tehnologijom locirali velike riječne sisteme koji su presijecali ono što je danas pustinja. Na dnu isušenih korita pronašli su ostatke mulja i sedimenta. Također, locirali su oko 10.000 jezera uključujući i područje potpuno mrtve Nefud pustinje. Pronašli su i ostatke slonova, nilskih konja, krokodila i mekušaca na nekoliko lokaliteta u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Nafta u Kur'anu

Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: „Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, Koji sve stvara i čini skladnim, i Koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i Koji čini da rastu pašnjaci, i potom čini da postanu tamna tekućina.“ (El-E'ala, 1-5)

Ukratko, kako se to i u Kur'anu spominje, nafta je:

1. organskog porijekla,

2. tamne je boje,

3. u tekućem je stanju.

Hvala Uzvišenom Allahu Koji sve stvara i čini skladnim, i Koji sve s mjerom određuje i nadahnuje.

 

Izvor: Elif, časopis za djecu, god. V, br. 40, Udruženje vjeroučitelja, Sarajevo, februar 2016, str. 14-15.