Tedžvid
Tedžvid

Tedžvid

Tedžvid, kao nauka nerazdvojiva od Kur'ana, predmet je izučavanja i zanimanja još od vremena prvih muslimana.

Tedžvid je nauka, koja nas upućuje u pravilno učenje (čitanje) Kur'ana. Za savlađivanje ove nauke potrebno je:

l) poznavati porijeklo i pravilan izgovor svakog glasa u arapskom jeziku;

2) budući da je tedžvid i vještina, neophodno je od učitelja usmeno naučiti način kako se praktično izgovara svaki pojedini glas, kako zasebno, tako i u vezi sa drugim glasovima;

3) poznavanje načina zastajanja i predaha na pojedinim riječima (el-vakf).

Važnost ove nauke pravilno su shvaćali naučni krugovi muslimana od početka, pa kroz čitavu historiju islama, do dana današnjega, tako da je u tome smislu napisana vrlo zapažena literatura gotovo na svim jezicima.

Kako je poznavanje tedžvida neophodno za pravilno učenje Kur'an, za vas smo odabrali sljedeća dva priloga koji će, nadamo se, olakšati vam savladavanje ove veoma bitne nauke i vještine.

Prvi je video prilog u kome možete vidjeti i čuti objašnjenje najčešćih tedžvidskih pravila.

 

Drugi prilog je knjiga Tedžvid, pravilno učenje Kur'ana od hafiza Ćamila Silajdžića i hafiza Ibrahima Trebinjca koju vam donosimo u PDF-u.