Tevba
Tevba

Tevba

Autor: hfz. Sulejman Bugari

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se kaju za počinjene grijehe.

U suri Zumer, Allah, dž.š., kaže:

Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije negoli vam iznenadna kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. (Ez-Zumer, 53-56)

Da, recimo, čovjek ne bi uzviknuo: „Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!“

Hvala ti, Gospodaru, na prefinjenosti i blagosti kojom si opisan još od Ezela, a koju ne uskraćuješ ni nakon našeg postojanja. Na Tvoju dobrotu mi uzvraćamo drskošću, griješenjem, nepokornošću.

Svojim lošim osobinama se udaljavamo i ne zaslužujemo blizinu Tebe, Uzvišenog koji prašta, a Ti i dalje ostaješ s nama. Nakon cjelokupnog znanja o nama, pokrivaš naše mahane pred ljudima, te nas ljudi vole i poštuju, a samo kad bi  jednu našu mahanu otkrio ljudima, oni bi se razbježali od nas, a Ti i dalje ostaješ i Tvoja su vrata širom otvorena svim ljudima. Kucaš na naša srca i dozivaš Svoga roba:

„O robe Moj, kad god mi dođeš, bilo noću ili danju, primit ću te. Ako Mi se približiš za pedalj – približit ću ti se za lakat, a ako se ti približiš za lakat – Ja ću tebi za hvat. Pođeš li Mi hodajući – Ja ću tebi trčeći.

Kad bi me sreo sa grijesima koliko i Zemlja, ne pripisujući mi druga, doći ću ti sa oprostom koliko i Zemlja.

Kad bi ti grijesi dospjeli do nebesa, a zatražiš oprost, oprostit ću ti. Pa ko je plemenitiji i darežljiviji od Mene?

Ko Mi krene, u susret mu stižem izdaleka, a ko od Mene okrene leđa, dozivam ga iz blizine.

Ko napusti zlo radi Mene, dobit će mnogo i više od toga.

Ko želi Moje zadovoljstvo, ja ću željeti ono što on hoće.

Ko se oslanja na Moju moć i snagu, željezo će mu postati mehkim.

Sijelim sa onima koji Me spominju, zahvalnim povećavam, pokorni su počašćeni, a griješnicima prema Meni ne dozvoljavam da gube nadu u Moju milost.

Ako Mi se pokaju, pa ja sam njihov voljeni, a ako se ne pokaju, njihov sam liječnik.

Stavljam robove svoje na iskušenaja kako bi ih očistio od negativnosti.

Ko Mi dadne prednost nad svim, dat ću mu prednost nad svim.

Kod Mene se dobro djelo nagrađuje deseterostruko, do sedamsto puta i više od toga, a loše je kao jedno, a ko se za njega pokaje, oprostit ću mu.

Na vašim neznatnim dobrima djelima sam zahvalan, a vaša mnogobrojna pokliznuća i griješenja opraštam.

Moja milost prednjači Mojoj srdžbi, blagost zamjerki, oprost kazni.

Milostiviji sam prema robovima od majke prema djetetu.

O čovječe, zar ću te stvoriti, a da ti ne osiguram potrebno, zar ću te uvesti u Kuću, a da te ne počastim. Ne brini se za ono što ti je osigurano. Dovoljno ti je neznanja da se oslanjaš na ono što ti je u rukama, a ne na ono što je kod Mene.

O čovječe, grijeh koji prouzrokuje poniznost prema Meni, draži mi je od pokornosti koja će te učiniti uobraženim i oholim. Draži Mi je jecaj grješnika dok Me doziva da mu oprostim od slavljenja umišljenog.“

Draga braćo, kad bismo govorili samo o jednoj Allahovoj blagodati, kratak bi bio život od 100.000 godina da sve reknemo.

Vratimo se našem Stvoritelju iskrenom tevbom koja biva uzrokom zaustavljanja katastrofe, Allahove kazne, koja razbija svaku tajnu neprijateljsku spletku usmjerenu ka muslimanima.

A stanje jednog naroda zavisi od popravljanja pojedinaca.

Pokajmo se Allahu za učinjenje grijehe (a svako najbolje poznaje sebe) dok još nije kasno, a kasno će biti u momentu kad Sunce iziđe sa Zapada.

Allah nam poručuje:

I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. (En-Nur, 31)

Allahu naš, primi sve naše dove i naša pokajanja upućena Tebi. Amin!

(Ali-pašina džamija, 18. novembar 2000)

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 49-52.