The Past Continuous (Progressive)Tense (Prošlo trajno vrijeme)
The Past Continuous (Progressive)Tense (Prošlo trajno vrijeme)

The Past Continuous (Progressive)Tense (Prošlo trajno vrijeme)

 The Past Continuous Tense se koristi:

–   Kako bi se izrazila radnja koja je izvijesno vrijeme trajala u prošlosti, npr.

I was playing tennis all this afternoon.

–   Da se izrazi radnja koja je trajala kada se nešto drugo, važnije i dramatičnije, desilo, npr.

While the man was looking at the picture, the thief stole his watch. 

–   Kako bi se izrazile dvije radnje koje su istovremeno trajale u prošlosti, npr.

While he was sleeping I was watching TV.

 

Tvorba

The Past Continuous Tense se tvori od prošlog oblika glagola „be“ – was ili were – i glavnog glagola na koji se doda nastavak „–ing“ ( the present participle). „Was“ se koristi uz  1. i 3. lice jednine (I, he, she, it) a „were“ se koristi uz sva ostala (you, we, they). Npr.

He was running to the station.

 

Upitan oblik dobivamo zamijenom mjesta pomoćnog glagola i subjekta. Npr.

Was he running to the station?

 

Odričan oblik  se dobiva dodavanjem riječi „not“ iza pomoćnog glagola. Skraćeni oblik za was not je wasn't,  a za were not je weren't. Npr.

He was not running to the station.

 

Nekih posebnih vremenskih indikatora za ovo glagolsko vrijeme nema.

Upotrebljava se obično uz one vremenske priloge koje sugeriraju prošlost, odnosno u govoru ili tekstu koji sugerira prošlost, ali kad se želi ukazati na trajanje date radnje.

Interesantno je ukazati na još jednu razliku između prošlog svršenog i prošlog trajnog vremena a da bi to učinili poslužićemo se sljedećim primjerima:

a)      My brother was telling me about it this morning.

b)      My brother told me about it this morning.

The Past Continuous Tense u prvom primjeru sugerira sljedeće:

Čula sam nešto o tome jutros od svog brata, ali bih voljela čuti još nešto o tome.

The Past Simple Tense u drugom primjeru sugerira sljedeće: 

Čula sam, više – manje, sve o tome jutros od svog brata, nisu mi potrebne nikakve dodatne informacije.                                                           

 

Praktične i korisne vježbe za The Past Continuous Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/past_progressive-exercises.html