The Past Simple Tense (Prošlo svršeno vrijeme)
The Past Simple Tense (Prošlo svršeno vrijeme)

The Past Simple Tense (Prošlo svršeno vrijeme)

The Past Simple Tense se koristi:

–  Da se izrazi radnja koja  se desila i u potpunosti završila u prošlosti, npr.

I went to the cinema last night.

My cousin arrived at our house yesterday.

–  U kondicionalnim rečenicama, npr.

If I were in your place I would accept his offer. 

–  U rečenicama u kojima se izražava pretpostavka, npr.

Suppose I asked you what you would like for a birthday present.

It's high time I went.

 

TVORBA

The Past Simple Tense se tvori na dva načina, zavisno od toga da li je glagol koji želimo upotrijebiti pravilan ili nepravilan. Ako je glagol pravilan onda na infinitivnu osnovu dodajemo nastavak –ed. Npr.

He visited me last week.

 

Ako je glagol nepravilan onda se koristimo posebnim oblikom tog glagola u prošlom obliku, odnosno koristimo drugu kolonu nepravilnih glagola. Npr.

They ate everything last night.

 

Upitan oblik se tvori pomoću prošlog oblika pomoćnog glagola „do“ koji glasi „did“, a odričan pomoću did not ili skraćeno didn't. U oba slučaja, i u upitnom i odričnom,  glavni glagol će vratiti svoj prvobitni, osnovni oblik. Npr.                                                                                                  

He visited me last week.                                         They ate everything last night.

Did he visit me last week?                                      Did they eat everything last night?

He didn't visit me last week.                                 They didn't eat everything last night.

 

Od ovakvog načina tvorbe izuzima se glagol „be“. U prošlom vremenu on ima dva oblika – was i were. Was se upotrebljava uz prvo i treće lice jednine (I, he, she, it), a were uz sva ostala (you, we, they).  Upitan oblik u ovom slučaju se dobiva jednostavnom zamjenom mjesta glagola i subjekta, a odričan dodavanjem riječi „not“ iza glagola. Npr.

They were here last night.

Were they here last night?

They were not here last night.

Wasn't je skraćenica od was not, a weren't je skraćenica od were not.

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Past Simple Tense su: yesterday (juče), last week (prošle sedmice),  last year (prošle godine), in 1956. (u 1956., odnosno bilo koja godina koja sugerira prošlost), two weeks ago (prije dvije sedmice).

Praktične i korisne vježbe za The Past Simple Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html