The Present Perfect Continuous Tense (Sadašnji trajni perfekt)
The Present Perfect Continuous Tense (Sadašnji trajni perfekt)

The Present Perfect Continuous Tense (Sadašnji trajni perfekt)

The Present Perfect Continuous Tense se koristi: 

– kako bi se naglasilo trajanje neke radnje koja se nedavno završila, a čije posljedice su još uvijek prisutne, npr. 

It has been raining. (The ground is still wet.) 

– da se izrazi radnja započeta u prošlosti, koja još uvijek traje i čije će se trajanje vjerovatno protegnuti na budućnost, npr. 

The boys have been watching television since seven o'clock. (They are still watching now and will probably go on watching for some time.) 

Tvorba 

The Present Perfect Continuous Tense se tvori od sadašnjeg perfekta pomoćnog glagola „be“ i sadašnjeg participa glavnog glagola. Pojednostavljeno tvorba ovog vremena bi izgledala ovako:

have/has been+glagol+ing

Upitan oblik dobivamo zamijenom mjesta pomoćnog glagola i subjekta, a odričan dodavanjem riječi „not“ iza pomoćnog glagola. Primjer:

He has been learning English for six months. 

Has he been learning English for six months? 

He has not been learning English for six months.

Skraćenice koje se često javljaju pri upotrebi ovog vremena iste su kao i one koje smo spominjali pri obradi sadašnjeg perfekta (The Present Perfect Tense):

I have – I've, you have – you've …

she has – she's, he has – he's …

have not – haven't

has not – hasn't

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Present Perfect Continuous Tense su for (već) i since (od).

Praktične i korisne vježbe za The Present Perfect Continuous Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/present_perfect_continuous-exercises.html