The Present Perfect Tense (Sadašnji perfekt)
The Present Perfect Tense (Sadašnji perfekt)

The Present Perfect Tense (Sadašnji perfekt)

The Present Perfect Tense se koristi:

– da se izrazi radnja smještena u prošlosti, ali blisko povezana sa sadašnjosti, npr.

I havenever met your sister. (Up to now.)

 

– da bi se izrazila radnja koja se upravo završila, a čije su posljedice još uvijek prisutne, npr. 

I have lost my pen. (I am unable to do my exercises.)

 

– da se izrazi trajanje radnje u prošlosti, njeno prisustvo u sadašnjosti te moguće protezanje iste na budućnost, npr.

I have not visited him for ten years.


– kada je vrijeme u kojem se radnja desila neodređeno, odnosno nije precizirano, npr.

I have seen this film before.

 

Tvorba:

The Present Perfect Tense se tvori od prezenta pomoćnog glagola „have“ i prošlog participa (past participle).

Glagol „have“ ima oblik has uz 3. lice jednine (he, she, it), a oblik have uz sva ostala. Prošli particip se razlikuje kod pravilnih i nepravilnih glagola.

Kod pravilnih glagola, to je glagol + ed, a kod nepravilnih glagola prošli particip je III kolona nepravilnih glagola.

Ukratko, tvorba ovog vremena bi izgledala ovako:

 

                  have/has + III kolona nepravilnih glagola (ili glagol +ed)

 

Upitan oblik dobivamo zamijenom mjesta pomoćnog glagola i subjekta, a odričan dodavanjem riječi „not“ iza pomoćnog glagola. Primjer:

 

He has unlocked the door.                            She has gone.

Has he unlocked the door?                           Has she gone?

He has not unlocked the door.                     She has not gone.

 

Skraćenice koje se često javljaju pri upotrebi ovog vremena:

I have – I've, you have – you've …

she has – she's, he has – he's …

have not – haven't

has not – hasn't

 

Najčešći vremenski indikatori (prilozi) za The Present Perfect Tense su: for (već), since (od), yet (još), just (upravo), already (već), never (nikad), ever (ikad).

Četri zadnja vremenska priloga se upotrebljavaju isključivo na položaju između pomoćnog i glavnog glagola. Primjer:

 

He has just arrived.

We have already done that.

They have never been there.

Have you ever heard of such a thing?

 

Treba još napomenuti da u engleskoj rečenici nikad ne mogu biti dvije negacije, kao što je slučaj u našem jeziku. Na primjer, mi možemo reći:

Nikad nisam bila tamo. (upotrijebivši dvije negacije: nikad i nisam)

 

Ali kad je u pitanju engleski jezik, ne može se reći:

I have not never been there.

Riječ „never“ sama po sebi predstavlja negaciju, pa je stoga riječ „not“ suvišna.

 

Praktične i korisne vježbe za The Present Perfect Tense možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

 

http://www.agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html