Think or Mean
Think or Mean

Think or Mean

Glagoli think i mean često se pogrešno izjednačavaju po značenju.

To think znači: misliti, razmišljati. Naprimjer:

I think so.

I  don't think he'll come.

I'm thinking about moving.

Potrebno je naglasiti da se često miješaju i izrazi I think (that) i I am thinking (about). I think (that) se koristi u značenju mislim da / mišljenja sam da, dok I am thinking (about) znači razmišljam o. Naprimjer:

I think (that) you should call him.

I'm thinking about finding a new job.

To mean znači: značiti; namjeravati, htjeti reći. Naprimjer:

What does this word mean?

I didn't mean what I said.

Do pogreške vjerovatno dolazi stoga što se I mean često upotrebljava u govoru gotovo kao poštapalica, kad hoćemo pobliže rastumačiti što smo htjeli reći ili kad oklijevamo i zastajkujemo. Naprimjer:

She's nice – I mean she's so very friendly.

Izraz – What do you mean? – obično izražava ljutnju ili protest:

What do you mean, I don't work hard?

What do you mean by coming back so late?

Glagol mean  ponaša se kao svaki drugi glagol u engleskom jeziku, pa upitni oblik tvori sa do. Naprimjer:

What does this word mean?

DON'T FORGET!

TO THINK = process of thinking, opinion

TO MEAN = to want to say, to imply

 

Izvor: Mia Pervan, Can You Speak English Well?, najčešće pogreške hrvatskih govornika u engleskom jeziku, 4. izdanje, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004, str. 118–119.