Treći stub islama
Treći stub islama

Treći stub islama

Riječ zekat u arapskom jeziku znači čišćenje i povećavanje. To znači da muslimani kada izdvajaju zekat, oni čiste svoj imetak, štite ga i on im se povećava.

Zekat su dužni dati samo bogati muslimani, koji imaju višak imetka. Najmanja količina imetka na koji se daje zekat zove se nisab. Nisab zlata je 91,60 grama, a srebra 641,5 gram. To znači da ako neko posjeduje viška imetka u zlatu više od 91,60 grama ili u srebru više od 641,5 grama, on je dužan na to dati zekat i to vrijednosti 2,5%. Uvjetuje se još da taj višak imetka posjeduje cijelu godinu.

Zekat se daje i na stoku, usjeve i trgovačku robu. Što se tiče sitne stoke, uvjetuje se da dostigne nisab od 40 ovaca. Na 40 ovaca daje se 1 ovca zekata. Za posjedovanje manje od 40 ovaca ne treba se dati zekat. Na 120 ovaca treba dati dvije ovce. Za posjedovanje od 201 do 400 ovaca treba dati 3 ovce. A na 400 i više ovaca treba dati 4 ovce i poslije na svaku stotinu još po jedna ovca. Što se tiče goveda (krupne stoke), uvjetuje se posjedovanje 30 grla. Ko posjeduje 30 krava, treba dati na to jedno grlo od 2 godine starosti na ime zekata. A ako ima 40 grla, onda treba dati jedno goveče od 3 godine starosti. Ako bi imao 60 grla, onda treba dati 2 grla od po dvije godine, a na posjed od 70 grla treba dati jedno od tri godine i jedno od 2 godine starosti. I na deve se daje zekat. Uvjetuje se posjed od 5 deva. Ko ima 5 deva treba na zekat dati jednu ovcu i tako na svaki sljedeći pet po jedna ovca. Na konje i magarce se ne daje zekat po izabranom mišljenju hanefijske škole koje zastupa imam Muhammed i Ebu Jusuf.

Što se tiče zekata na usjeve ili ono što daje zemlja (poljoprivredne proizvode), tu se gleda da li se navodnjavanje vršilo Allahovim darom – kišom ili rijekom ili je neko morao vještački navodnjavati. Zavisno od toga daje se jedna desetina ili dvadesetina. Zekat od jedne desetine daje se u slučaju ako je zalijevanje bilo Allahovim darom – kišom, rijekom ili sl., a dvadesetina ako je neko morao dodatno investirati za navodnjavanje.

Što se tiče obaveze davanja zekata, najbolje je da se svako konsultira sa učenjacima iz ove oblasti kako bi se ova obaveza što preciznije izvršila. Za nedavanje zekata u islamskim izvorima se prijeti kažnjavanjem strogom ahiretskom kaznom. Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kome Allah dadne imetak, pa ne dadne na njega zekat, taj imetak će mu doći na Sudnjem danu u liku zmije otrovnice sa dvije crne tačke iznad očiju, koja će se omotati oko njega stežući ga. Zatim će ga ščepati za vilice, govoreći mu: „Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago.“ (Buharija)

Zekat se dijeli siromašnima i onima koji su u potrebi, a spomenuti su u Kur'anu u 60. ajetu sure Tevbe:

Zekat pripada samo siromasima i bijednicima, onima koji ga sakupljaju, onima čija srca treba pridobiti, za otkup iz ropstva, prezaduženima, u svrhe na Allahovu putu i putniku namjerniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.

 

Izvor: Fikret Arnaut, Novi ilmihal, Džemat „Sabur“ e.V. München, München, 2004, str. 86-87.