Tri minute koje će ti možda promijeniti  život
Tri minute koje će ti možda promijeniti život

Tri minute koje će ti možda promijeniti život

Čovječe! Zastani na tren. Zaviri duboko u sebe i razmisli o svemu. Učini nešto za sebe dok ne bude kasno. Nemoj da budeš od onih za koje je Uzvišeni Gospodar rekao:

Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: “Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!” – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.

(Kur'an, Al-Mu'minun:99-100)