Tuga na livadi
Tuga na livadi

Tuga na livadi

Sa najljepšim vjenčićem,
ukrasom na glavi,
bijela rada cvjetala
u visokoj travi.
Kad su ljudi kosili
travu vitku mladu,
nečujno posjekoše
ljepoticu radu.
Tužno krila spustiše
leptirica jata,
a sunce se zaplaka
suzama od zlata.

Nasiha Kapidžić Hadžić